Vine zapada , dar suntem pregatiti

Program de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezire şi combatere polei pentru iarna     \
2008-2009

Primarul General, Prof. Dr. Sorin Oprescu a stabilit modul de aplicare şi     \
termenele de execuţie a programelor de deszăpezire şi combatere polei:
–          URGENŢA 1
o        se va acţiona pe arterele cu trafic RATB şi pe cele cu obiective     \
sociale (şcoli, grădiniţe, spitale, UM, poliţie)
o        finalizarea intervenţiei se va face în maximum 4 ore de la încetarea     \
ninsorii, faţă de 48 de ore cât era prevăzut iarna trecută
–          URGENŢA 2
o        se va acţiona pe restul arterelor secundare fără obiective sociale
o        se declanşează imediat după finalizarea URGENŢEI 1 şi are termen de     \
finalizare 4 ore din momentul declanşării

Pentru combaterea poleiului, se vor aplica tratamente preventive în maximum 3     \
ore de la avertizarea meteorologică.
Încărcarea, transportul şi depozitarea zăpezii de pe artere se va realiza în     \
maximum 8 ore de la finalizarea activităţii de deszăpezire şi combaterea     \
poleiului.

Fiecare operator de salubrizare va trebui să prevadă un număr suplimentar de 10     \
utilaje pentru a interveni la fiecare solicitare a echipajelor de urgenţă     \
(pompieri, salvare, poliţie, descarcerare).
Staţiile RATB vor fi deszăpezite de operatori în maximum 2 ore de la încetarea     \
fenomenelor meteorologice.
Operatorii care efectuează deszăpezire şi combatere polei la agenţii economici,     \
folosesc pentru asta un număr suplimentar de utilaje, care nu au de-a face cu     \
cele utilizate în cadrul derulării programelor pe drumurile publice (vor fi     \
inscripţionate diferit).
Suplimentar faţă de prevederile Dispoziţiei de Primar General nr. 1467 din 10     \
nov 2008, în cadrul Dispeceratului Integrat de Urgenţă, s-au luat măsuri pentru     \
asigurarea unui sistem electronic de raportare a stadiului execuţiei     \
programelor de deszăpezire şi combatere polei.

19 noiembrie 2008
Serviciul pentru Relaţia cu Mass-Media
etaj I, camera 133
tel:  305 55 03; fax: 305 55 04
e-mail: presa@bucuresti-primaria.ro<mailto:presa@bucuresti-primaria.ro>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s